ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (SEDAM)

Eğitim Ve Danışmanlık Yardımı Uygulama Usul ve Esaslarının 9. maddesi çerçevesinde, kurumsal eğitimci statüsünde olan Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEDAM) tarafından 2009 yılı ilk yarısında düzenlenecek eğitim programları aşağıda yer almaktadır.
                                 

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Konuları

Dış Ticaret Politikası ve Dış Ticaretle İlgili Kurumlar, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik), Satış Sözleşmeleri, Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms - 2000 Kurallarının Kullanımı, Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman Teknikleri, Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Kur Riskleri ve Koruma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri), Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri), Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması, Genel Değerlendirme. 

Programın Süresi                                    
78 Saat (Haftada 9 Saat)

Ders Programı  
Pazartesi 18:00 - 21:00
Salı  18:00 - 21:00 
Perşembe  18:00 - 21:00
          


PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ

SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Konuları     

Tüketici Davranışları, Pazarlama Karması ve Pazarlama Felsefeleri, Ürün ve Yeni Ürün Stratejileri, Stratejik Pazarlama, Pazar Araştırması, Rakip Analizi, Tutundurma Karması Stratejileri, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Fiyatlandırma Stratejileri, Medya İlişkileri, Satış Süreci, Yaklaşım Sunum, İkna Yöntemleri ve İtirazları Karşılama, Satış Kapatma, Hizmet Pazarlaması ve Genel Değerlendirme.

Programın Süresi                               
48 Saat (Haftada 6 Saat) 

Ders Programı  
Salı  18:00 - 21:00
Perşembe 18:00 - 21:00

 

ULUSLARARASI   FON  UYGULAMALARINDA PROJE GELİŞTİRME VE  PROJE  YÖNETİMİ
SERTİFİKA  PROGRAMI

Programın Konuları

Avrupa Birliği Mali İşbirliği Kapsamındaki Fonlar,Proje Kavramı, Proje Döngüsü ve Proje Yönetimi, Proje Geliştirme ve Mantıksal Çerçeve Tablosu Oluşturma, Proje Teklif Formatı, Projelerde Başarı Kriterleri ve Proje Tekliflerinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar, Proje Tekliflerinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar (Uygulama).

Programın Süresi                                            
39 Saat (Haftada 6 Saat) 

Ders Programı  
Salı  18.00 - 21.00
Perşembe 18.00 - 21.00İNSAN  KAYNAKLARI  YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Konuları

İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, Oryantasyon - Eğitim ve Geliştirme, İnsan Kaynaklarının Örgüt Kültürü ile İlişkisi, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro, Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, İş Analizi, İş Tasarımı, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri, Performans Değerlendirme, Motivasyon, İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Uygulamalar, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres Yönetimi, Liderlik, İnsan Kaynakların yönetiminde teşvik sistemi,kıyaslama ve İşyeri Uygulaması

Programın Süresi                               
75 Saat (Haftada 6 Saat) 
 

Ders Programı  
Salı  18.00 - 21.00
Perşembe 18.00 - 21.00