×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Neden SEDAM?

Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi SEDAM, özellikle yönetim becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitim verme amacıyla kurulmuştur.

Bu yıl SEDAM, profesyonel satış tekniklerinden pazarlama yönetimine, insan kaynakları yönetiminden muhasebe ve finansman yönetimine, finansçı olmayanlar için finanstan halkla ilişkilere, bilgisayardan genel ingilizce, TOEFL, KPDS’ye kadar farklı alanlarda eğitim programları düzenlemektedir.

Ülkemizde de yaygın şekilde kullanılmaya başlanan “küreselleşme” olgusu içinde örgütler, hem iç, hem de dış pazarlarda daha iyi rekabet edebilmek için sürekli olarak kendilerini yenilemek ve geliştirmek zorundadırlar. Eğitimin, örgütün verimlilik ve etkinliğini arttırmak amacına hizmet eden bir araç olduğu düşünüldüğünde, amaçlarını gerçekleştirme sorumluluğunu yüklenmiş bulunan yönetici ve çalışanlar da gelişen ve değişen dünya koşulları karşısında eğitime gereksinim duymaktadır.

Tüm bu programlarda ortaya konulan ortak misyon, işletmelerde ihtiyaç duyulan uzman kadroların oluşmsının desteklenmesi, modern yönetim tekniklerinin farklı sektörlerin her kademesinde uygulanmasının sağlanması ve işletmelerin bilgi eksikliklerinin giderilmesi, problemlerine çözüm aranması olarak ortaya konulmuştur.

Faaliyet Amacı

SEDAM’ın gerçekleştirdiği eğitim programlarının ortak amacı, çeşitli sektörlerde işletmeci, araştırmacı, planlamacı ve politika uygulayıcı olarak çalışan yönetici ve yönetici adaylarına, yönetimdeki çağdaş uygulamaları aktarmak, modern işletmecilik yöntemlerinin ülkemizde de yaygın olarak uygulanmasını sağlamaktır.

Eğitim programları sonunda katılımcıların, bir yöneticinin ihtiyacı olan güncel ekonomi, finans ve organizasyon bilgisini almış, makro düzeyde alternatif politika üretim becerilerini kazanmış ve de mikro düzeyde son yıllarda büyük önem kazanan “toplam kalite yönetimi” yaklaşmını kendi kuruluşlarında uygulayabilecek konuma gelmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Programları

Kuruluşların özellikle yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik eğitimler Profesyonel Satış Teknikleri, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Yönetimi, Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım başlıkları altında gerçekleştirilmektedir. Sedam eğitim programları sürekli güncel ve ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır.

Programlar ortalama 1,5 – 2 ay sürmektedir.

Eğitmen Profili

SEDAM eğitim programlarında eğitmen kadrosu oluşturulurken multi disipliner yaklaşım çıkış noktası olarak alınmıştır. SEDAM eğitimlerine akademisyenler ve sektör profesyonelleri eğitmen olarak destek vermektedirler.

Sunduğumuz Olanaklar

Katılımcılarımız, belli ilke ve kurallar çerçevesinde Üniversitemizin kütüphanesinden, internet ve bilgisayar altyapısından, sosyal ve kültürel faaliyetlerinden, kampüsün diğer olanaklarından ve ayrıca indirimli olarak Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri’nden yararlanabilmektedirler.

SEDAM Faaliyet ve Sertifika Törenlerinden Görüntüler