MEKAN DÜZENLEME, GELİŞTİRME VE KULLANMA TEKNİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

● Tarihsel Bakış (Geneleksel, Çağdaş, Klasik, Modern Bireysel ve Toplumsal Anlayışlar)
● Yaratıcılık
● Tasarım (Karar Verme, Planlama, Organisazyon Ekip Çalışması).
● Temel Tasarım (Dolu-Boş, Denge, Oran, Ölçü, Ölçek, Parça Bbütün İlişkisi)
● Tasarım - Pratik Uygulama
● Ekonomi
● Renk - Doku Panttern Seçimi
● Mobilya Seçimi
● Aksesuar Seçimi
● Değerlendirme

Bulunulan bütün çevresel boşlukların, daha kullanışlı, rahat, estetik ve mutlu hale getirilmesini hedefl eyen, yaşam düzenleme sanatı da diyebileceğimiz bu kursa ilgi duyan asgari lise mezunu herkes katılabilir.


Toplam 49 saat.

ÖĞRETİM KADROSU

Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Berdi GÖKHAN
Arş.Gör.Saadet AKBAY